Vrgla sem se malo v raziskovanje nastanka psihologije. Danes se namreč postavlja kot glavna ‘šefica’ za naše mentalno zdravje. Zraven ne spusti nikogar, niti starodavnih filozofij, iz katerih je v resnici sama nastala. Ne alternativne medicine, še svoje sestrice psihoterapije ne. Klinični psihologi, psihiatri in psihologi so namreč veselo zavzeli monopol in egocentrično mislijo, da so edini pristojni za vedenje o tem, kako in kdaj se bo nekdo bolje počutil v svoji koži (po domače povedano).

Ampak poglejmo resnici v oči.

Psihologija se je razvila kot ločena znanstvena disciplina v drugi polovici 19. stoletja, čeprav so se v prejšnjih obdobjih pojavile ideje in koncepti, povezani s psihičnim življenjem in človeško naravo. Nekateri ključni mejniki v zgodovini psihologije vključujejo:

 1. Filozofski predhodniki:
  • Razmišljanja o psiholoških vprašanjih so se pojavila že v grški filozofiji, zlasti pri filozofih, kot sta Sokrat, Platon in Aristotel. V srednjem veku so te ideje o psihičnem življenju nadaljevali številni filozofi.
 2. Razsvetljenstvo in empirični pristop:
  • V 17. in 18. stoletju so se začeli pojavljati empirični pristopi k raziskovanju človeške narave. John Locke, britanski filozof, je na primer trdil, da se um oblikuje na podlagi izkušenj.
 3. Ustanovitev prvega Laboratorija za psihologijo:
  • Wilhelm Wundt, nemški znanstvenik, je leta 1879 v Leipzigu ustanovil prvi laboratorij za eksperimentalno psihologijo. To štejejo za začetek psihologije kot znanstvene discipline.
 4. Funkcionalizem in strukturalizem:
  • V Združenih državah Amerike so se v začetku 20. stoletja oblikovali funkcionalizem, ki ga je razvil William James, in strukturalizem, ki ga je zastopal Edward Titchener. Oba pristopa sta poudarjala raziskovanje človeške zavesti in psihičnih procesov.
 5. Psihoanaliza Sigmunda Freuda:
  • Sigmund Freud je v začetku 20. stoletja razvil teorijo psihoanalize, ki se osredotoča na nezavedno in poudarja pomembnost otroških izkušenj in notranjih konfliktov.
 6. Behaviorizem:
  • Behaviorizem, ki se je razvil v začetku 20. stoletja pod vodstvom Johna B. Watsona, se osredotoča na opazljivo vedenje in zavrača preučevanje notranjih procesov uma.
 7. Humanistična psihologija:
  • V 20. stoletju se je pojavila tudi humanistična psihologija, ki poudarja osebno rast, svobodno voljo in pozitivne vidike človeške narave. Predstavniki te smeri so bili Abraham Maslow in Carl Rogers.
 8. Kognitivna revolucija:
  • V 1950-ih in 1960-ih se je pojavila kognitivna revolucija, ki se je osredotočila na preučevanje mentalnih procesov, kot so pozornost, spomin, razmišljanje in jezik.

Psihologija se je nato nadalje razvijala in razširjala v različne poddiscipline, vključno s klinično psihologijo, industrijsko in organizacijsko psihologijo, socialno psihologijo, športno psihologijo in še več. Danes je psihologija raznoliko področje znanstvenega raziskovanja in prakse, ki se ukvarja s številnimi vidiki človeškega vedenja, zavesti in duševnega zdravja.

Ampak … Ampak ima svoj ampak. Eden od ključnih mož se piše Jung.

Naslednjič nadaljujem 🙂

Bodite fajn!